Insights

Loading spinner
Gathering insights about Alecta

Alecta Tech Stack

Alecta uses 8 technology products and services including Google Analytics, React, Webpack, and more. Explore Alecta's tech stack below.

 • Google Analytics
  Analytics
 • React
  Javascript Frameworks
 • Webpack
  Miscellaneous
 • Windows Server
  Operating Systems
 • JavaScript
  Programming Languages
 • Python
  Programming Languages
 • reCAPTCHA
  Security
 • Bootstrap
  UI Frameworks

Alecta's Email Address Formats

Alecta uses at least 1 format(s):
Alecta Email FormatsExamplePercentage
first.last@alecta.seJohn.Doe@alecta.se
96%
last.first@alecta.seDoe.John@alecta.se
2%
first.middlelast@alecta.seJohn.MichaelDoe@alecta.se
2%
fir.last@alecta.seJoh.Doe@alecta.se
0%

Frequently Asked Questions

Where is Alecta's headquarters located?

Minus sign iconPlus sign icon
Alecta's main headquarters is located at Regeringsgatan 107 Stockholm, 103 73 SE. The company has employees across 4 continents, including EuropeNorth AmericaAsia.

What is Alecta's phone number?

Minus sign iconPlus sign icon
You can contact Alecta's main corporate office by phone at +46-8-441-94-45. For more prospecting data, LeadIQ has access to up-to-date and accurate contact information within our platform. Find, capture, and sync contact data to your CRM and sales tools in one click.

What is Alecta's stock symbol?

Minus sign iconPlus sign icon
Alecta is a publicly traded company; the company's stock symbol is N/A.

What is Alecta's official website and social media links?

Minus sign iconPlus sign icon
Alecta's official website is alecta.se and has social profiles on LinkedIn.

How much revenue does Alecta generate?

Minus sign iconPlus sign icon
As of April 2024, Alecta's annual revenue reached $75M.

What is Alecta's NAICS code?

Minus sign iconPlus sign icon
Alecta's NAICS code is 524 - Insurance Carriers and Related Activities.

How many employees does Alecta have currently?

Minus sign iconPlus sign icon
As of April 2024, Alecta has approximately 426 employees across 4 continents, including EuropeNorth AmericaAsia. Key team members include Chief Executive Officer: M. B.CFO: A. K.Chief Investment Officer: H. G. J.. Explore Alecta's employee directory with LeadIQ.

What industry does Alecta belong to?

Minus sign iconPlus sign icon
Alecta operates in the Insurance industry.

What technology does Alecta use?

Minus sign iconPlus sign icon
Alecta's tech stack includes Google AnalyticsReactWebpackWindows ServerJavaScriptPythonreCAPTCHABootstrap.

What is Alecta's email format?

Minus sign iconPlus sign icon
Alecta's email format typically follows the pattern of . Find more Alecta email formats with LeadIQ.

When was Alecta founded?

Minus sign iconPlus sign icon
Alecta was founded in 1917.
Alecta

Alecta

InsuranceStockholm, Sweden201-500 Employees

Alecta finns för att du med tjänstepension genom jobbet, ska få en trygg ekonomi både under tiden du arbetar och när du blir pensionär. Vår uppgift är att se till att pensionen växer och att arbeta för att fler ska få del av tryggheten med en tjänstepension.

Med över 900 miljarder i förvaltat kapital är vi en av Stockholmsbörsens största ägare och en av Europas största pensionsbolag. Vi har en kapitalförvaltning helt i egen regi och vår aktieportfölj består av 100 utvalda bolag. Förutom det investerar vi även i fastigheter och räntebärande värdepapper. Det gör att vi kan vara extra noggranna med hur bolagen till exempel använder naturresurser, tar socialt ansvar och agerar affärsetiskt. 

Att arbeta med tjänstepensioner innebär ett ansvar för många människors framtid. Därför vill vi bidra till att utveckla morgondagens pensionssystem och stödja ett gott samhälle. Ett modernt IT-stöd är en förutsättning för hela vår verksamhet och för att kunna möta digitaliseringens krav på tillgänglighet och kundservice. 

Som arbetsgivare för drygt 350 medarbetare vill vi vara en attraktiv arbetsplats som skapar motivation och arbetsglädje i alla perioder av livet. 

Section iconCompany Overview

Headquarters
Regeringsgatan 107 Stockholm, 103 73 SE
Phone number
+46-8-441-94-45
Website
alecta.se
Stock Symbol
N/A
NAICS Code
524 - Insurance Carriers and Related Activities
Founded
1917
Employees
201-500

Section iconFunding & Financials

 • $50M$100M

  Alecta's revenue is in the range of $50M$100M

Section iconFunding & Financials

 • $50M$100M

  Alecta's revenue is in the range of $50M$100M

Ready to create more pipeline?

Get a demo and discover why thousands of SDR and Sales teams trust
LeadIQ to help them build pipeline confidently.

© LeadIQ, Inc. All rights reserved.