Bank Pekao S.A. Tech Stack

Bank Pekao S.A. uses 8 technology products and services including Facebook Pixel, jQuery, PWA, and more. Explore Bank Pekao S.A.'s tech stack below.

 • Facebook Pixel
  Analytics
 • jQuery
  Javascript Libraries
 • PWA
  Miscellaneous
 • SWFObject
  Miscellaneous
 • reCAPTCHA
  Security
 • Google Tag Manager
  Tag Management
 • ZURB Foundation
  UI Frameworks
 • Apache
  Web Servers

Media & News

Bank Pekao S.A.'s Email Address Formats

Bank Pekao S.A. uses at least 4 format(s):
Bank Pekao S.A. Email FormatsExamplePercentage
first.last@pekao.com.plJohn.Doe@pekao.com.pl
96%
last.first@pekao.com.plDoe.John@pekao.com.pl
3%
first.l@pekao.com.plJohn.D@pekao.com.pl
1%
first.middle@pekao.com.plJohn.Michael@pekao.com.pl
0%

Frequently Asked Questions

Where is Bank Pekao S.A.'s headquarters located?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Pekao S.A.'s main headquarters is located at Żubra 1 Warszawa, mazowieckie 01-066 PL. The company has employees across 4 continents, including EuropeNorth AmericaOceania.

What is Bank Pekao S.A.'s phone number?

Minus sign iconPlus sign icon
You can contact Bank Pekao S.A.'s main corporate office by phone at +48-22-656-00-00. For more prospecting data, LeadIQ has access to up-to-date and accurate contact information within our platform. Find, capture, and sync contact data to your CRM and sales tools in one click.

What is Bank Pekao S.A.'s official website and social media links?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Pekao S.A.'s official website is pekao.com.pl and has social profiles on LinkedIn.

How much revenue does Bank Pekao S.A. generate?

Minus sign iconPlus sign icon
As of February 2024, Bank Pekao S.A.'s annual revenue reached $501B.

What is Bank Pekao S.A.'s NAICS code?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Pekao S.A.'s NAICS code is 52211 - Commercial Banking.

How many employees does Bank Pekao S.A. have currently?

Minus sign iconPlus sign icon
As of February 2024, Bank Pekao S.A. has approximately 5.1K employees across 4 continents, including EuropeNorth AmericaOceania. Key team members include Chief Data Officer: M. N.Chief Operating Officer: Ł. S.Chief Strategy Officer Cso I Managing Director At Bank Pekao Sa: A. L.. Explore Bank Pekao S.A.'s employee directory with LeadIQ.

What industry does Bank Pekao S.A. belong to?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Pekao S.A. operates in the Banking industry.

What technology does Bank Pekao S.A. use?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Pekao S.A.'s tech stack includes Facebook PixeljQueryPWASWFObjectreCAPTCHAGoogle Tag ManagerZURB FoundationApache.

What is Bank Pekao S.A.'s email format?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Pekao S.A.'s email format typically follows the pattern of first.last@pekao.com.pl. Find more Bank Pekao S.A. email formats with LeadIQ.

When was Bank Pekao S.A. founded?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Pekao S.A. was founded in 1929.
Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.

Bankingmazowieckie, Poland10001+ Employees

Bank Pekao S.A. powstał w 1929 roku. Obecnie jesteśmy jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim, pod względem wielkości bankiem w Polsce z ok. 230 mld zł aktywów. Dzięki znaczącej sieci oddziałów obsługujemy ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny współpracujemy z co drugą korporacją w Polsce. Status banku uniwersalnego opieramy na kluczowej na rynku pozycji w private banking, a także zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jesteśmy w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). 

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Bank Pekao S.A., founded in 1929, is one of the largest financial institutions in the CEE region and top 3 universal bank in Poland with ca. PLN 200bn assets and market capitalization of ca. PLN 28bn. Through the second largest branch network, Bank Pekao serves over 5.5m retail customers. As the leading corporate bank in Poland, Bank Pekao serves every second among largest corporates in Poland. Status of a universal bank is underpinned by a market-leading private banking, asset management and brokerage operations.Bank Pekao S.A. has won many prestigious awards in Poland and internationally

Section iconCompany Overview

Headquarters
Żubra 1 Warszawa, mazowieckie 01-066 PL
Phone number
+48-22-656-00-00
NAICS Code
52211 - Commercial Banking
Founded
1929
Employees
10001+

Section iconFunding & Financials

 • $1B

  Bank Pekao S.A.'s revenue is in the range of $1B

Section iconFunding & Financials

 • $1B

  Bank Pekao S.A.'s revenue is in the range of $1B

© LeadIQ, Inc. All rights reserved.