Insights

Strong Credit Rating BNG Bank boasts a credit rating of AAA by Standard & Poor’s, Aaa by Moody’s, and AAA by Fitch, positioning it as one of the most creditworthy banks globally. This reliability can be leveraged to attract clients seeking stable and secure financial partnerships.

Focus on Public Sector With a clientele predominantly consisting of governments and institutions in sectors like housing, healthcare, and education, BNG Bank's tailored financial services align well with public sector entities' unique needs. There are ample opportunities to offer specialized solutions to these niche markets.

Sustainable Banking Practices BNG Bank's strong emphasis on sustainable and socially responsible banking practices resonates well with clients looking to invest in environmentally conscious initiatives. Highlighting these values can attract environmentally conscious organizations seeking banking partners with similar commitments.

Tech-Enabled Services Utilizing technologies like Google Analytics, Power BI, Kubernetes, and Azure Application Gateway, BNG Bank demonstrates a commitment to cutting-edge solutions. Leveraging this tech stack can appeal to clients looking for innovative and efficient financial services.

State and Local Government Focus Given the ownership structure of BNG Bank, with the State holding half of the shares and the other half belonging to local governments, there is a unique opportunity to deepen relationships with state and local government bodies. Tailoring solutions to meet their specific financial requirements can lead to long-term partnerships.

Bank Nederlandse Gemeenten Tech Stack

Bank Nederlandse Gemeenten uses 8 technology products and services including Chitika, Kubernetes, Collibra, and more. Explore Bank Nederlandse Gemeenten's tech stack below.

 • Chitika
  Advertising
 • Kubernetes
  Containerization
 • Collibra
  Data Management Platforms
 • Microsoft 365
  Email
 • Microsoft Intune
  Enterprise Mobility Management
 • Office 365
  Office Suites
 • iOS
  Programming Languages
 • X-XSS-Protection
  Security

Media & News

Bank Nederlandse Gemeenten's Email Address Formats

Bank Nederlandse Gemeenten uses at least 1 format(s):
Bank Nederlandse Gemeenten Email FormatsExamplePercentage
first.last@bngbank.nlJohn.Doe@bngbank.nl
78%
first@bngbank.nlJohn@bngbank.nl
11%
first.middlelast@bngbank.nlJohn.MichaelDoe@bngbank.nl
8%
last@bngbank.nlDoe@bngbank.nl
3%

Frequently Asked Questions

Where is Bank Nederlandse Gemeenten's headquarters located?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Nederlandse Gemeenten's main headquarters is located at Bordewijklaan 18 The Hague, South Holland 2591 XR NL. The company has employees across 6 continents, including EuropeNorth AmericaAsia.

What is Bank Nederlandse Gemeenten's official website and social media links?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Nederlandse Gemeenten's official website is bngbank.nl and has social profiles on LinkedIn.

How much revenue does Bank Nederlandse Gemeenten generate?

Minus sign iconPlus sign icon
As of July 2024, Bank Nederlandse Gemeenten's annual revenue reached $75M.

What is Bank Nederlandse Gemeenten's NAICS code?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Nederlandse Gemeenten's NAICS code is 52211 - Commercial Banking.

How many employees does Bank Nederlandse Gemeenten have currently?

Minus sign iconPlus sign icon
As of July 2024, Bank Nederlandse Gemeenten has approximately 665 employees across 6 continents, including EuropeNorth AmericaAsia. Key team members include Chief Executive Officer: F. B.Chief Executive Officer: O. A.CEO: O. O.. Explore Bank Nederlandse Gemeenten's employee directory with LeadIQ.

What industry does Bank Nederlandse Gemeenten belong to?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Nederlandse Gemeenten operates in the Banking industry.

What technology does Bank Nederlandse Gemeenten use?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Nederlandse Gemeenten's tech stack includes ChitikaKubernetesCollibraMicrosoft 365Microsoft IntuneOffice 365iOSX-XSS-Protection.

What is Bank Nederlandse Gemeenten's email format?

Minus sign iconPlus sign icon
Bank Nederlandse Gemeenten's email format typically follows the pattern of . Find more Bank Nederlandse Gemeenten email formats with LeadIQ.
Bank Nederlandse Gemeenten

Bank Nederlandse Gemeenten

BankingSouth Holland, Netherlands201-500 Employees

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De missie van BNG Bank is vertaald in de volgende strategische doelstellingen: het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Voorwaarden voor het realiseren van deze doelstellingen zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van een scherpe inkooppositie en een zo effectief en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de kernactiviteiten van BNG Bank. 

Klanten van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. BNG Bank biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt. De bank, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. BNG Bank is gevestigd in Den Haag en heeft geen nevenvestigingen. 

BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Standard & Poor’s (S&P), Aaa van Moody’s en AAA van Fitch. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

Section iconCompany Overview

Headquarters
Bordewijklaan 18 The Hague, South Holland 2591 XR NL
Website
bngbank.nl
NAICS Code
52211 - Commercial Banking
Employees
201-500

Section iconMedia & News

Section iconFunding & Financials

 • $50M$100M

  Bank Nederlandse Gemeenten's revenue is in the range of $50M$100M

Section iconFunding & Financials

 • $50M$100M

  Bank Nederlandse Gemeenten's revenue is in the range of $50M$100M

Ready to create more pipeline?

Get a demo and discover why thousands of SDR and Sales teams trust
LeadIQ to help them build pipeline confidently.

© LeadIQ, Inc. All rights reserved.