Vietcombank Tech Stack

Vietcombank uses 8 technology products and services including Google Analytics, Microsoft SharePoint, Selenium, and more. Explore Vietcombank's tech stack below.

 • Google Analytics
  Analytics
 • Microsoft SharePoint
  Content Management System
 • Selenium
  Frameworks And Libraries
 • OWL Carousel
  Javascript Libraries
 • Java
  Programming Languages
 • JavaScript
  Programming Languages
 • HSTS
  Security
 • IIS
  Web Servers

Media & News

Vietcombank's Email Address Formats

Vietcombank uses at least 4 format(s):
Vietcombank Email FormatsExamplePercentage
firstlast@vietcombank.com.vnJohnDoe@vietcombank.com.vn
40%
firlast@vietcombank.com.vnJohDoe@vietcombank.com.vn
27%
firstlas@vietcombank.com.vnJohnDoe@vietcombank.com.vn
20%
first.middlelast@vietcombank.com.vnJohn.MichaelDoe@vietcombank.com.vn
13%

Frequently Asked Questions

Where is Vietcombank's headquarters located?

Minus sign iconPlus sign icon
Vietcombank's main headquarters is located at 198 Trần Quang Khải Hoàn Kiếm Hanoi, VN. The company has employees across 5 continents, including AsiaNorth AmericaEurope.

What is Vietcombank's official website and social media links?

Minus sign iconPlus sign icon
Vietcombank's official website is vietcombank.com.vn and has social profiles on LinkedIn.

How much revenue does Vietcombank generate?

Minus sign iconPlus sign icon
As of April 2024, Vietcombank's annual revenue reached $501B.

What is Vietcombank's NAICS code?

Minus sign iconPlus sign icon
Vietcombank's NAICS code is 52211 - Commercial Banking.

How many employees does Vietcombank have currently?

Minus sign iconPlus sign icon
As of April 2024, Vietcombank has approximately 3.2K employees across 5 continents, including AsiaNorth AmericaEurope. Key team members include Chief Executive Officer Ceo: S. N.Chief Executive Officer Ceo: N. S.Chief Digital Officer Cdo: R. W.. Explore Vietcombank's employee directory with LeadIQ.

What industry does Vietcombank belong to?

Minus sign iconPlus sign icon
Vietcombank operates in the Banking industry.

What technology does Vietcombank use?

Minus sign iconPlus sign icon
Vietcombank's tech stack includes Google AnalyticsMicrosoft SharePointSeleniumOWL CarouselJavaJavaScriptHSTSIIS.

What is Vietcombank's email format?

Minus sign iconPlus sign icon
Vietcombank's email format typically follows the pattern of firstlast@vietcombank.com.vn. Find more Vietcombank email formats with LeadIQ.

When was Vietcombank founded?

Minus sign iconPlus sign icon
Vietcombank was founded in 1963.
Vietcombank

Vietcombank

BankingHanoi, Vietnam10001+ Employees

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu.

Bằng trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ cán bộ nhân viên Vietcombank đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để xây dựng Vietcombank phát triển ngày một bền vững, với mục tiêu đến năm 2020 đưa Vietcombank trở thành Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 1 trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Section iconCompany Overview

Headquarters
198 Trần Quang Khải Hoàn Kiếm Hanoi, VN
NAICS Code
52211 - Commercial Banking
Founded
1963
Employees
10001+

Section iconFunding & Financials

 • $1B

  Vietcombank's revenue is in the range of $1B

Section iconFunding & Financials

 • $1B

  Vietcombank's revenue is in the range of $1B

© LeadIQ, Inc. All rights reserved.