Insights

Partnership Opportunities Alliander has established partnerships with companies like Royal Schiphol Group, BayWa r.e. AG, LF Energy, and Pipelife International GmbH, indicating a strong network within the energy sector. Exploring collaboration opportunities with these partners could lead to potential sales growth.

Energy Infrastructure Development With a focus on developing future-proof energy infrastructure, Alliander is actively involved in complex energy projects. Offering solutions that align with their sustainability goals and technical innovations could position your company as a valuable partner for Alliander's initiatives.

Recent Asset Sales Alliander recently sold assets to ABP and OMERS Infrastructure, showcasing strategic initiatives for restructuring and growth. Identifying needs arising from such divestitures and providing tailored solutions could open up sales opportunities within their network.

Market Expansion Potential Being a key player in the Dutch energy market, Alliander's involvement with various projects indicates a potential for market expansion. Targeting regions or sectors where Alliander is expanding its operations could lead to valuable sales prospects for your business.

Tech Integration Solutions Understanding Alliander's tech stack, which includes tools like React and Google Tag Manager, can guide the development of tech integration solutions. Offering complementary technologies or services that enhance Alliander's existing systems could present sales opportunities in the tech sector.

Alliander Tech Stack

Alliander uses 8 technology products and services including Google Analytics, Google Font API, React, and more. Explore Alliander's tech stack below.

 • Google Analytics
  Analytics
 • Google Font API
  Font Scripts
 • React
  Javascript Frameworks
 • AngularJS
  Javascript Frameworks
 • Yoast SEO Premium
  Search Engines
 • HSTS
  Security
 • X-XSS-Protection
  Security
 • Tealium
  Tag Management

Media & News

Alliander's Email Address Formats

Alliander uses at least 1 format(s):
Alliander Email FormatsExamplePercentage
first.last@alliander.comJohn.Doe@alliander.com
90%
first.middle.last@alliander.comJohn.Michael.Doe@alliander.com
8%
first.middle@alliander.comJohn.Michael@alliander.com
1%
first.middlelast@alliander.comJohn.MichaelDoe@alliander.com
1%

Frequently Asked Questions

Where is Alliander's headquarters located?

Minus sign iconPlus sign icon
Alliander's main headquarters is located at Utrechtseweg 68 Arnhem, Gelderland 6812AH NL. The company has employees across 6 continents, including EuropeNorth AmericaAsia.

What is Alliander's phone number?

Minus sign iconPlus sign icon
You can contact Alliander's main corporate office by phone at +1-408-844-2266. For more prospecting data, LeadIQ has access to up-to-date and accurate contact information within our platform. Find, capture, and sync contact data to your CRM and sales tools in one click.

What is Alliander's official website and social media links?

Minus sign iconPlus sign icon
Alliander's official website is alliander.com and has social profiles on LinkedIn.

How much revenue does Alliander generate?

Minus sign iconPlus sign icon
As of May 2024, Alliander's annual revenue reached $501B.

What is Alliander's SIC code NAICS code?

Minus sign iconPlus sign icon
Alliander's SIC code is 9999 - Nonclassifiable Establishments NAICS code is 22 - Utilities.

How many employees does Alliander have currently?

Minus sign iconPlus sign icon
As of May 2024, Alliander has approximately 7.4K employees across 6 continents, including EuropeNorth AmericaAsia. Key team members include Chief Transition Officer | Member Board Of Directors: D. S.Chief Data Officer Alliander: M. K.Chief Digital Officer Cdo: R. V. D. R.. Explore Alliander's employee directory with LeadIQ.

What industry does Alliander belong to?

Minus sign iconPlus sign icon
Alliander operates in the Utilities industry.

What technology does Alliander use?

Minus sign iconPlus sign icon
Alliander's tech stack includes Google AnalyticsGoogle Font APIReactAngularJSYoast SEO PremiumHSTSX-XSS-ProtectionTealium.

What is Alliander's email format?

Minus sign iconPlus sign icon
Alliander's email format typically follows the pattern of . Find more Alliander email formats with LeadIQ.

When was Alliander founded?

Minus sign iconPlus sign icon
Alliander was founded in 2009.
Alliander

Alliander

UtilitiesGelderland, Netherlands5001-10000 Employees

Als groot Nederlands energienetwerkbedrijf hebben wij de verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van 3,3 miljoen klanten en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de energietoekomst voor Nederland. Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander en Liandon. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Bij Alliander werken circa 7.000 medewerkers. 

Wij zijn experts in het ontwikkelen, onderhouden en beheren van energienetwerken van hoge betrouwbaarheid; het inzichtelijk maken van energiestromen over die netwerken, zodat leverancier en klant elkaar vrij kunnen vinden en het helpen van klanten om over te schakelen naar duurzame vormen van energie.

Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken.

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Met ons werk maken wij wonen, werken, transport en recreatie mogelijk. Wij willen de samenleving versterken door vrije toegang tot de energie-infrastructuur mogelijk te maken en onze klanten meer inzicht in hun energieverbruik te geven. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij. 

Onze belangrijkste taak is om gas en elektriciteit te distribueren naar consumenten, bedrijven en instellingen. De netbeheerder Liander houdt daarom de energienetten in goede staat, zorgt voor de distributie en sluit klanten aan op de energienetten.
 
Omdat het energielandschap verandert, werken we aan een toekomstbestendig en open netwerk met plaats voor meerdere energie-aanbieders. Om inzicht te krijgen in energieambities overleggen we met provincies, gemeenten en andere klanten. Wij helpen hen bij hun energievraagstukken en ontwikkelen complexe energie-infrastructuren, onder meer via Liandon.

Section iconCompany Overview

Headquarters
Utrechtseweg 68 Arnhem, Gelderland 6812AH NL
Phone number
+1-408-844-2266
SIC Code
9999 - Nonclassifiable Establishments
NAICS Code
22 - Utilities
Founded
2009
Employees
5001-10000

Section iconFunding & Financials

 • $1B

  Alliander's revenue is in the range of $1B

Section iconFunding & Financials

 • $1B

  Alliander's revenue is in the range of $1B

Ready to create more pipeline?

Get a demo and discover why thousands of SDR and Sales teams trust
LeadIQ to help them build pipeline confidently.

© LeadIQ, Inc. All rights reserved.