Avinor Tech Stack

Avinor uses 8 technology products and services including Google Analytics, Facebook Pixel, Optimizely Content Management, and more. Explore Avinor's tech stack below.

 • Google Analytics
  Analytics
 • Facebook Pixel
  Analytics
 • Optimizely Content Management
  Content Management System
 • Element UI
  Javascript Frameworks
 • PWA
  Miscellaneous
 • Windows Server
  Operating Systems
 • YouTube
  Video Players
 • Facebook
  Widgets

Media & News

Avinor's Email Address Formats

Avinor uses at least 4 format(s):
Avinor Email FormatsExamplePercentage
first.middlelast@avinor.noJohn.MichaelDoe@avinor.no
54%
first.middle.last@avinor.noJohn.Michael.Doe@avinor.no
38%
firlast@avinor.noJohDoe@avinor.no
6%
first.middle@avinor.noJohn.Michael@avinor.no
2%

Frequently Asked Questions

Where is Avinor's headquarters located?

Minus sign iconPlus sign icon
Avinor's main headquarters is located at Besøksadresse Oslo Atrium Dronning Eufemias gate 6, Oslo 0191 NO. The company has employees across 5 continents, including EuropeSouth AmericaNorth America.

What is Avinor's phone number?

Minus sign iconPlus sign icon
You can contact Avinor's main corporate office by phone at +47-31-29-50-00. For more prospecting data, LeadIQ has access to up-to-date and accurate contact information within our platform. Find, capture, and sync contact data to your CRM and sales tools in one click.

What is Avinor's official website and social media links?

Minus sign iconPlus sign icon
Avinor's official website is avinor.no and has social profiles on LinkedIn.

How much revenue does Avinor generate?

Minus sign iconPlus sign icon
As of March 2024, Avinor's annual revenue reached $750M.

What is Avinor's NAICS code?

Minus sign iconPlus sign icon
Avinor's NAICS code is 481 - Air Transportation.

How many employees does Avinor have currently?

Minus sign iconPlus sign icon
As of March 2024, Avinor has approximately 1.9K employees across 5 continents, including EuropeSouth AmericaNorth America. Key team members include Chief Executive Officer: D. F.Chief Executive Officer, Air Navigation: A. K.Chief Executive Officer: A. H.. Explore Avinor's employee directory with LeadIQ.

What industry does Avinor belong to?

Minus sign iconPlus sign icon
Avinor operates in the Airlines and Aviation industry.

What technology does Avinor use?

Minus sign iconPlus sign icon
Avinor's tech stack includes Google AnalyticsFacebook PixelOptimizely Content ManagementElement UIPWAWindows ServerYouTubeFacebook.

What is Avinor's email format?

Minus sign iconPlus sign icon
Avinor's email format typically follows the pattern of first.middlelast@avinor.no. Find more Avinor email formats with LeadIQ.

When was Avinor founded?

Minus sign iconPlus sign icon
Avinor was founded in 2003.
Avinor

Avinor

Airlines and AviationOslo, Norway1001-5000 Employees

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og millitær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden. 

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly. 

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn. 

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssytem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene. 
 
Avinor Flysikring er et heleid datterselskap i Avinorkonsernet. Selskapet er ansvarlig for tårntjenesten på flyplasser, flygeledertjenesten for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.

Section iconCompany Overview

Headquarters
Besøksadresse Oslo Atrium Dronning Eufemias gate 6, Oslo 0191 NO
Phone number
+47-31-29-50-00
Website
avinor.no
NAICS Code
481 - Air Transportation
Founded
2003
Employees
1001-5000

Section iconFunding & Financials

 • $100M$1B

  Avinor's revenue is in the range of $100M$1B

Section iconFunding & Financials

 • $100M$1B

  Avinor's revenue is in the range of $100M$1B

© LeadIQ, Inc. All rights reserved.